Zveme na cyklus koncertů Hrady a zámky zpívají

Na přelomu srpna a září započne první tématický cyklus koncertů Chlapeckého sboru BONIFANTES. Cyklus je zasazen do prostředí hradů a zámků. Od toho se odvíjí i název této série koncertů “Hrady a Hzz logozámky zpívají”. Bonifanti vystoupí v pardubickém kraji na čtyřech místech a to na:

  • hradě Svojanov (21.8),
  • zámku v Chocni (31.8.),
  • zámku v Moravské Třebové (6.9),
  • zámku v Pardubicích (9.10.).

Do nové sezóny si Bonifanti nesou základní kameny repertoáru doplněné o novinky. Pro připravovaný cyklus budou uvedeny skladby v tématických celcích vázaných na místa konání. Není novinkou natáčení autorského CD Jana Jiráska (Missa propria byla natočena v březnu a uvedena na koncertě česko-japonského přátelství), které pokračuje Staročeským triptychem. Výběr z částí bude uveden na koncertech. Dále budou provedeny skladby Antonína Dvořáka a Leoše Janáčka. V Pardubicích zazní i skladby z chystané hry o Jakubu Janu Rybovi HEJ, MISTŘE!.

Cyklus Hrady a zámky zpívají se bude v následujícím roce opakovat. Druhý ročník cyklu bude už ve znamení hostů. Na následující ročník koncertů bude otevřen pro další sbory z ČR i zahraničí. Koncerty proběhnou nejen na hradech a zámcích.

Partner cyklu koncertů Hrady a zámky zpívají je společnost FOXCONN

Letošní ročník podpořil Pardubický kraj, Nadace Leoše Janáčka, město Moravská Třebová, město Choceň, hrad Svojanov, MosaicTech s.r.o., Hedva a.s., Chládek a Tintěra Pardubice a.s., Reklamní agentura MAXX.

 

Foxconn logo
Pardubický kraj NadaceLJ znakMT znakCh
 MosaicTech WEB Hedva WEB CHaT WEB Vizuální styl loga MAXX.indd