Vyučované předměty

VÝUKA

Hudební nauka v Základní umělecké škole BONIFANTES

Hudební nauka v Základní umělecké škole BONIFANTES

Přípravné ročníky

Nejmenší zpěváci navštěvují Základní uměleckou školu BONIFANTES jednou týdně. V přípravných ročnících šikovní kluci-zpěváci proniknou hravou formou do tajemství hudby, naučí se spoustu pěkných písniček, osvojí si základy hlasové výchovy, intonace a hudební teorie. Navíc kluci mají možnost zažít neopakovatelnou atmosféru ve výjimečném chlapeckém kolektivu.

Ve druhém až třetím ročníku se docházka do ZUŠ přibližně zdvojnásobí, na konci třetího nebo čtvrtého ročníku chlapci získávají druhý obor a vstupují do některé z koncertních skupin chlapeckého sboru BONIFANTES.

Výuka probíhá pod vedením zkušených pedagogů, absolventů konzervatoří, akademií múzických umění a pedagogických škol. Všichni pedagogové jsou zároveň ve svých oborech špičkovými výkonnými umělci.

Sólový zpěv

Naším cílem je, aby každý žák v rámci svých možností co nejlépe ovládal svůj hlas. Navazujeme na desetiletou zkušenost z práce s Chlapeckým sborem BONIFANTES. Našich výsledků dosahujeme respektováním přirozených předpokladů každého jednotlivého žáka.

Ansámblový zpěv

V malých skupinkách jsou žáci vedeni k naslouchání hudbě, komornímu cítění a schopnosti hudební komunikace.

Hudební nauka a intonace

Teoretické předměty jsou nedílnou součástí plného rozvoje muzikality žáků.

Instrumentální výuka

Výuka hry na kytaru v Základní umělecké škole BONIFANTES

Výuka hry na kytaru v Základní umělecké škole BONIFANTES

Instrumentální dovednosti žáků zásadním způsobem ovlivní jejich vokální projev a obohatí hudební vnímání zpěváků o nový rozměr. Mezi vyučovanými nástroji jsou:

Zobcová flétna
Příčná flétna
Klavír
Klávesy
Kytara
Housle
Bicí