ŠKOLA

ZUŠ BONIFANTES

Základní umělecká škola BONIFANTES je specializovaná jednooborová základní umělecká škola s kapacitou 350 žáků v hudebním oboru. Hlavním cílem školy je příprava žáků pro úspěšnou činnost v koncertních skupinách Chlapeckého sboru BONIFANTES a následné studium na konzervatořích, středních pedagogických a uměleckých školách nebo vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením.

Základní umělecká škola BONIFANTES vznikla jako přirozený důsledek rozvíjející se činnosti Chlapeckého sboru BONIFANTES, který byl založen v září 1999 a díky profesionálnímu vedení se velmi rychle zařadil mezi špičková sborová tělesa evropského formátu. Dokladem této skutečnosti jsou stovky uskutečněných koncertů, desítky koncertních turné po České republice, Evropě i zámoří, řada natočených CD a mnoho úspěchů na prestižních mezinárodních sborových soutěžích.


Spolufinancování Evropské unie

Příjemce dotace: Základní umělecká škola BONIFANTES
Název projektu: Inovativní vzdělávání v ZUŠ BONIFANTES
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0005728
Období realizace: 1. 3.2023 – 28.2.2025

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci výzvy č. 02_22_002 – OP JAK – Šablony I, která byla vyhlášena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) dne 25.5.2022.

Z finančních prostředků v celkové výši 1 014 950,- Kč hradíme následující aktivity:

  • Spolupráce pracovníků ve vzdělávání ZUŠ
  • Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ZUŠ