Poslání

Základní umělecká škola BONIFANTES je specializovaná jednooborová základní umělecká škola s kapacitou 350 žáků v hudebním oboru. Hlavním cílem školy je příprava žáků pro úspěšnou činnost v koncertních skupinách Chlapeckého sboru BONIFANTES a následné studium na konzervatořích, středních pedagogických a uměleckých školách nebo vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením.

Základní umělecká škola BONIFANTES vznikla jako přirozený důsledek rozvíjející se činnosti Chlapeckého sboru BONIFANTES, který byl založen v září 1999 a díky profesionálnímu vedení se velmi rychle zařadil mezi špičková sborová tělesa evropského formátu. Dokladem této skutečnosti jsou stovky uskutečněných koncertů, desítky koncertních turné po České republice, Evropě i zámoří, řada natočených CD a mnoho úspěchů na prestižních mezinárodních sborových soutěžích.

Výuka v Základní umělecké škole BONIFANTES klade důraz na individuální přístup ke každému žákovi. Základním předpokladem je objevit silné stránky žáků a pak je systematicky rozvíjet. Všichni žáci absolvují předmět sólový zpěv a do úrovně svých předpokladů a schopností se seznámí s hrou na flétnu, klávesy nebo klavír. Samozřejmostí je předmět sborový zpěv.

Základní umělecká škola BONIFANTES, Gorkého 2658, 530 02 Pardubice je součástí výchovně vzdělávací soustavy České republiky, řídí se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborným a jiným vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání.

Zřizovatelem a ředitelem Základní umělecké škola BONIFANTES je umělecký šéf Chlapeckého sboru BONIFANTES Jan Míšek.