Křížová cesta

Ve dvou představeních obnovené premiéry oratoria Lukáše Hurníka s názvem Křížová cesta se představil Chlapecký sbor BONIFANTES. Pod taktovkou Istvána Denese byli soprány a alty součástí obrovského ansámblu, který tvořila Filharmonie Hradec Králové, Kühnův smíšený sbor pod vedením Jaroslava Brycha, sólisté Roman Hoza a Michaela Gemrotová a v roli recitátorů Miroslav Táborský a Otakar Brousek mladší.

Lukáši Hurníkovi se podařilo vyhmátnout hudební řeč na rozhraní neoposlouchanosti a předvídatelnosti, našel přesně vyprofilované a chytlavé motivy, efektní způsob instrumentace, přehlednou, ale rozhodně ne banální stavbu, formu a rozvíjení. Dokázal napsat pěknou, působivou hudbu rozkročenou mezi dramatismem a kontemplací, mezi hlubším duchovním ponorem a současnou věcností. Hudbu v duchu nejlepších tradic klasiků dvacátého století, posílenou originální invencí, vlastní hudebností sahající od vedení sboru po užitkovou kompoziční praxi, od obliby Bacha až k někdejším rockovým zálibám.

Nevypráví příběh, ale předkládá jeho reflexi. Klíčová pro pochopení skladby je skladatelova úvaha doprovázející uvedení, nesená realistickou obavou, že v dnešní povrchní a rychlé době nejsme schopni plně pochopit hloubku pašijového příběhu, že utíkáme od jednoho zastavení křížové cesty ke druhému metodou filmového střihu, aniž bychom výjev a jeho obsah zcela pochopili. Své oratorium proto vnímá jako hudební meditaci nad otázkou, jestli tento svět prožívá „krizi hodnot“, nebo zda jen na skutečné hodnoty „nemáme čas“.

Koncert byl beneficí ve prospěch stavby nových svatovítských varhan. Už se na ně vybralo přes šedesát milionů korun, osmdesát procent potřebné částky; rozeznít by se měly poprvé v příštím roce.