Zpívej a cestuj s námi!

Chlapecký sbor BONIFANTES zve šikovné kluky do všech svých oddělení!

Vážení rodiče, také chcete, aby Váš syn

  • trávil svůj volný čas smysluplně?
  • úspěšně a systematicky rozvíjel své talentové předpoklady?
  • díky koncertním cestám po celém světě poznával cizí kraje?
  • koncertoval v prestižních sálech v ČR, Evropě i zámoří?
  • pravidelně se účastnil velkých mezinárodních festivalů

 

Dejte svému synovi příležitost!

Šikovní kluci ve zkouškách proniknou do tajemství hudby, naučí se mnoho pěkných písniček, osvojí si základy hlasové výchovy, intonace a hudební teorie. Navíc chlapci mají možnost zažít neopakovatelnou atmosféru ve výjimečném chlapeckém kolektivu. Na konci třetí nebo čtvrté třídy pak chlapci přecházejí do koncertního oddělení Chlapeckého sboru BONIFANTES.

Individuální přístup

Díky nové Základní umělecké škole BONIFANTES pracujeme s kluky individuálně. Všichni zpěváci mají hodiny sólové hlasové výchovy, navíc mají možnost rozšířit své hudební schopnosti studiem hry na flétnu, klavír, kytaru, keyboard nebo smyčcové nástroje.

Navštivte naše internetové stránky na www.bonifantes.cz!

Zveme Vás na ukázkovou hodinu v prostorách ZUŠ BONIFANTES v Domě dětí a mládeže v Gorkého ulici (Hvězdárna). Svou návštěvu si domluvte emailem nebo na telefonním čísle 466 300 388.

Základní umělecká škola BONIFANTES, Gorkého 2658, 530 02 Pardubice, email: bonifantes@bonifantes.cz