Vokálně-instrumentální dílny pro žáky 1. stupně

Hudební dílny pro děti v ZUŠ BONIFANTES

Podpořit vztah dětí ke zpěvu a hudbě, motivovat je k vlastnímu hudebnímu vyjádření, to je cílem vokálně-instrumetálních dílen, které nabízí ZUŠ BONIFANTES pro žáky prvního stupně základních škol v Pardubicích a okolí. Děti se během jedné nebo dvou vyučovacích hodin hravou formou seznamují s hudbou. Hudební dílny jsou doplňkem a zpestřením výuky hudební výchovy na základních školách.

Naší snahou je motivovat děti k jejich přirozenému hudebnímu projevu a poskytnout jim hravou formou základní znalost hry na hudební nástroje a základy teorie hudby.“

říká Mgr. Bronislava Kuchtová, která je jedním z profesionálních pedagogů vokálně-instrumentálních dílen ZUŠ BONIFANTES, popisuje, jak taková hudební dílna probíhá: „ Třída se rozdělí na dvě menší skupiny a každá pracuje v jedné speciální hudební učebně ZUŠ. Po celou dobu je v učebně přítomen Bonifant – jeden z žáků přípravných oddělení ZUŠ BONIFANTES. Působí jako pomocník pedagoga a průvodce programem. Bonifant předvádí dětem například správné držení těla při zpívání, předzpívává společně s pedagogem účastníkům dílny písničku, kterou se mají naučit. Představuje motivaci pro začínající zpěváky a ukazuje, kam je možné to v tak úlém věku (5-8 let) ve zpěvu dotáhnout.“

Součásní dílen není jenom zpěv. Vedle motivace ke zpívání se děti seznámí s hrou na vybrané hudební nástroje (flétna, klavír, kytara, keyboardy), hrají „na tělo“ i s pomocí Orffových nástrojů.

Hudební dílny se konají v prostorách Základní umělecké školy BONIFANTES ve specializovaných zkušebnách. Pedagogové, kteří s dětmi pracují, mají velké zkušenosti s výukou hudební výchovy, sborového zpěvu a hry na hudební nástroje. Do výuky navíc zapojují své zkušenosti s muzikoterapií. Vokálně-instrumentální dílny mají zatím příznivý ohlas mezi učiteli na základních školách.

„Program se dětem velmi líbil, pracovaly s chutí a zaujetím, po celou dobu vládla příjemná tvůrčí atmosféra. Ještě cestou domů si sdělovaly své dojmy a zážitky. Pokud by se v nabídce objevily další podobné akce, určitě bychom je opět rádi navštívili“ komentuje návštevu dílen Mgr. Jana Ondráčková. A její kolegyně ze ZŠ Štefánikova Mgr. Jana Chládková k tomu dodává: „Tento program doporučujeme jako zpestření výuky a doplnění učiva hudební výchovy. Zdá se nám vhodný především pro 1. stupeň ZŠ“

ZUŠ BONIFANTES se tímto způsobem snaží kromě zvyšování hudební gramotnosti mezi dětmi mladšího školního věku upozornit na možnost studia oborů sólového a sborového zpěvu, které nabízí dětem už od 4 let věku. ZUŠ BONIFANTES přijímá nové žáky k zápisu do školního roku 2011-12. Individuální hudební vzdělávání slouží především k celkovému estetickému rozvoji osobnosti ale také jako příprava ke zkouškám na konzervatoř. Chlapcům ZUŠ BONIFANTES navíc nabízí uplatnění v koncertní sekci Chlapeckého sboru BONIFANTES.

Mladí zpěváci již ve věku od osmi let mají možnost zapojit se do uměleckých projektů jako jsou vystoupení na prestižních festivalech, zahraniční turné, mezinárodní soutěže a podobně. Chlapecký sbor BONIFANTES spolupracuje na profesionální úrovni se špičkovými interprety a tělesy. Nejbližším takovým projektem je koncert Jaro se otvírá 26.4. od 18h v Sukově síni Domu hudby v Pardubicích, kde s Bonifanty vystoupí jako zvláštní host houslista Jaroslav Svěcený.