When the Soul Speaks – Když duše promlouvá

Nové CD When the Soul Speaks – Když duše promlouvá, které začátkem roku vyšlo ve Spojených státech u vydavatelství Parma Recordings, sbírá jednu skvělou recenzi za druhou.

Autorem hudby je skladatel Jan Jirásek, držitel několika Českých lvů, například za hudbu k filmům Kytice, Nejasná zpráva o konci světa nebo Bathory.

Profilová nahrávka jednoho z nejuznávanějších českých skladatelů současnosti bude dovršením dlouholeté spolupráce Jana Jiráska s Chlapeckým sborem BONIFANTES. Jan Jirásek je dvorním autorem pardubických Bonifantů, jeho hudba se již objevila na jednom z jejich předchozích CD – Kouzlo českých Vánoc.

Nová nahrávka se zaměřuje na vokální duchovní tvorbu Jana Jiráska. Vznikla ve spolupráci Chlapeckého sboru BONIFANTES a ansámblu Czech Soloists Consort.

CD obsahuje tři Jiráskova stěžejní díla. Missa propria (1995), Mondi paralelli (2010) a Tam kde sláva nepřestává (2015).

Missa propria je hlubokou duchovní skladbou, jejímž základem jsou texty latinské křesťanské liturgie. Klíčovou část – Kyrie eleison – Chlapecký sbor BONIFANTES uvedl 40x během svého velkého koncertního turné po USA a Kanadě na začátku roku 2014.

Mondi paralelli je cyklus skladeb kombinující v sobě základy křesťanské liturgie s úryvky textů jiných náboženství. Současně tak zaznívá latinský text doprovázený buddhistickými mantrami, úryvky z Koránu nebo judaistickými myšlenkami. Snahou současného světa je tolerance, sbližování kultur, odstraňování vzájemné nedůvěry a historických křivd. Mondi paralelli chtějí být součástí tohoto procesu.

Staročeský triptych je cyklus tří skladeb inspirovaný nejstaršími českými hudebními památkami. Jimi jsou Hospodine, pomiluj ny, Svatý Václave a Ktož jsú boží bojovníci. První skladba se obrací k základům české křesťanské tradice, druhá k základům české státnosti. Úprava Ktož jsú boží bojovníci je v podstatě bitvou na koncertním podiu. Autor k vyjádření válečné vřavy používá baterii bicích nástrojů, trojici basových pozounů a dvojici sopraninových fléten. Cyklus je komponován přímo pro Chlapecký sbor BONIFANTES a je věnován Janu Míškovi.

Recenze vyšly ve Spojených státech, Velké Británii, Španělsku a samozřejmě i v Čechách. Vybíráme úryvky, celé recenze si můžete přečíst v prokliku:

Elegant Classics: When the Soul Speaks – Sborová hudba Jana Jiráska (CZ)

„Nahrávka demonstruje kvalitu, která je jednotlivými hlasy tvořena a je tou nejlepší pozvánkou k poslechnutí si souboru Bonifantes na některém z živých provedení.“ celá recenze

Rafael’s Music Notes: Jan Jirásek – When the Soul Speaks (USA)

„Jiráskova hudba je mistrovským dílem s hlubokým duchovním podtextem, který prochází celou jeho bytostí, a to je jeden z mnoha výjimečných půvabů tohoto alba. Navíc v provedení úchvatně zpívajících chlapců a mladých mužů.“ celá recenze

Review Graveyard (USA)

„Je to úžasně zpracovaná a mistrně provedená Jiráskova hudba. Těchto 13 skladeb je emocionálně vyčerpávajících a duchovně naplňujících.“ celá recenze

Gramophone (UK)

„Nejzajímavější z alba je triptych Tam, kde sláva nepřestává, zkomponovaná na půdorysu tří nejstarších skladeb české hudby a končících v elektrizující sborové bitvě mezi flétnami, basovými trombóny a bicími ve skladbě Ktož jsú boží bojovníci. Tato a všechna díla jsou vítězná, zachycená jasným a čistým zvukem. Trochu krátké – 46 minut, ale stojí za nákup.“ celá recenze

Sonograma (ESP)

„…Uznávaný Chlapecký sbor BONIFANTES, který řídí Jan Míšek, zaujme zvukem velkorysým a vášnivým. Český dirigent u svých zpěváků dosahuje nesmírně vřelých témbrů, precizního frázování a skvělé artikulace. Výsledkem je nezaměnitelný poetický sound CD…“ celá recenze

Prof. Jan Vičar

Kompaktní disk “BONIFANTES & Czech Soloist Consort: Duchovní hudba Jana Jiráska” představuje sborovou duchovní tvorbu významného českého skladatele Jana Jiráska. Autorovo nezvyklé uchopení tradiční liturgické koncepce a jeho originální hudební rukopis jsou zřetelné zejména v cyklech Missa propria a Mondi paralelli, v nichž se kombinuje moderní lineární myšlení a nezvyklá akordika s osobitě pojatými glissandy a časoprostorovými útvary. Závěrečné zpracování tří proslulých českých duchovních písní, kde autor využívá bicích, resp. i dechových nástrojů, vytváří naléhavou emocionální tečku. Jiráskovy skladby kladou extrémně vysoké nároky na své interprety. Pardubický Chlapecký sbor BONIFANTES i komorní ansámbl Czech Soloist Consort řízené Janem Míškem je interpretují skvěle a v souladu se skladatelovým záměrem.

 

Prof. Stanislav Bohadlo, CSc.

Sborové dílo Jana Jiráska pro chlapecké a mužské hlasy se dotýká vrcholů světové humanity, umělecké náročnosti, tvůrčí odpovědnosti a klade nejvyšší nároky na technickou, hlasovou a výrazovou kvalitu sboru. Míškovi BONIFANTES to strhujícím způsobem prokazují ve dvou filozoficko-liturgických cyklech Missa propria, stejně jako ve třech nejdůležitějších písních českého středověku. Czech Soloist Consort podobným způsobem pak v Mondi paralelli.

Nahrávka tohoto výběru v podání BONIFANTES a Czech Soloist Consort je autorsky a interpretačně reprezentativní a šíří archetypální lidská poselství napříč zeměmi, státy a kulturami.