Soustředění přípravných oddělení v Borovničce a v Pastvinách

Soustředění přípravných oddělení v Borovničce a v PastvináchMalí Bonifanti předškoláčci a prvňáčci z přípravných oddělení si své pěvecké soustředění opravdu užili.
Letošní jaro zahájila naše předškolní a I., II přípravná oddělení víkendovým soustředěním. Prváci a druháci v Borovničce u Nové Paky a týden na to předškoláci v doprovodu rodičů na Pastvinách.

Cílem těchto společných víkendů bylo zejména umožnit chlapcům, aby se poznali navzájem a společně nacvičili program na koncert, aby si společně zasportovali, dozvěděli se něco nového a pohráli si, na což při běžných zkouškách nezbývá mnoho času.

Chlapci byli rozděleni do čtyř soutěžních družstev (každé z nich představovalo nějakou pohádkovou postavičku) a v těchto družstvech se snažili získat pod vedením svého kapitána co nejvíce razítek při různých soutěžích a kvízech.

Pobyt v krásné přírodě byl zpestřen “bojovkou” a vzácným pokladem. Na své si přišli i ti manuálně zruční, ať už prváci s druháky při výrobě velikonočního přání nebo předškoláci při výrobě zvířátek z malých květináčů. Nechyběl ani kulturní zážitek v podobě zpívané loutkové pohádky v podání sbormistryň a dvou Bonifantů z koncertního sboru.

Jsme moc rádi, že v obou případech se soustředění vydařila a doufáme, že si chlapci ze soustředění přivezli spoustu zajímavých zážitků, nových písniček a kamarádů.

Děkujeme všem rodičům, kteří nám pomáhali s pečováním o prvňáky a druháky a také všem rodičům našich předškoláků, kteří si udělali čas a svou přítomností pomohli vytvořit skvělou atmosféru nejen dětem, ale i sobě navzájem.