První dny soustředění 2012

18. 8. 2012: Příjezd do chatového tábora byl již tradičně ve znamení rozdělování chatek a jednotlivých postelí. Následně došlo na povlékání peřin a polštářů, přičemž jsem dnes ráno při kontrole chatek zjistila, že se některým klukům úspěšně podařilo povlak k peřině napnout jako prostěradlo a spokojeně spí s prostěradlem pod hlavou.

19. 8.: Pro letošní rok jsme odstrartovali celotáborovou hru na téma románu J. Vernea – Cesta kolem světa za osmdesát dní. Čili se oproti loňsku přesouváme od kouzelných elfů, hobitů, skřetů a rytířů do roku 1872, kdy anglický gentleman Phileas Fogg uzavírá zdánlivě nesmyslnou sázku se čtyřmi členy Reformního klubu (Mr. Smith, Mr. Brown, Mr. Jones, Mr. Taylor – naše celotáborová interpretace) o cestě kolem světa. Mimo to jsem letos do soutěžení zařadila i luštění hádanek a rébusů a pochopitelně tradičně oblíbené bodování úklidu.

Hned při první etapě, kterou jsme odehráli v lese, se kluci poměrně dost naběhali. Nejrychlejší a nejlepší taktikou oplývající družstva pak byli Jonesovi a Brownovi. A my se po pomyslném globusu přesunuli z Londýna do Suezu a přikročili jsme i ke čtení z knížky pana Vernea (v překladu Josefa Pospíšila) s dokonalými kolážemi Adolfa Hoffmeistra, kdy se kluci prostřednictvím přednesu pana sbormistra a mého dozvěděli, kdo je vlastně pan Fogg a jeho společníci a za jakých okolností došlo k uzavření sázky.

Bonifanti se ráchají v řece na soustředění

Bonifanti se ráchají v řece na soustředění

20. 8.:Další den nás primárně sužovalo veliké horko. (A dnes kolem půl dvanácté, kdy píši tento článek, to vypadá po nočním dešti na další slunečný den.) Náročnému počasí jsme tedy museli přizpůsobit program, a to jak táborový, tak ten pracovní. Večerní zkouška byla tedy zkrácena a do odpoledního programu jsme zařadili koupání v řece, jež táborem protéká. První část druhé etapy jsme si zahráli ve zkušebně, kde bylo přeci jen příjemněji a druhou jsme dohráli až pozdě odpoledne v pohostinném stínu vzrostlých smrků na hřišti v táboře. Obě hry druhé etapy byly o dobře zvolené taktice, jejíž vymýšlení si nejčastěji berou na starost nejstarší kluci, vedoucí 4 týmů, 4 angličtí gentlemani. Přičemž se prokázalo dokonale spravedlivé rozdělení týmů, neboť všechna družstva získala za druhou etapu stejný počet bodů.

Touto etapou jsme tedy překonali cestu ze Suezu do Bambaje a při čtení jsme se dozvěděli, že je Phileas Fogg bedlivě sledován jakýmsi detektivem Fixem (podobně, jako sleduje pan sbormistr perfektní postoj a „otvírání tlamiček“ u zpěváků a zpěváčků), o kterém víme snad jen to, že je sto pro zmaření cesty našeho cestovatele udělat cokoliv.

Nesmím zapomenout na úplně novou hru, která s tou celotáborovou příliš nesouvisí. Hru, u které by se nezasvěcenému pozorovateli našeho tábora a vlastně i pozorovateli mnohých fotografií z posledních dnů mohlo zdát, že celý sbor trpí permanentní bolestí v krku. Hra spočívá v následujícím: Každý (včetně pedagogů) si tajně vylosuje jméno někoho z kolektivu. Od daného okamžiku má za úkol zubním kartáčkem symbolicky „zabít“ toho, koho si vylosoval. Jedinou ochranou je přidržení si ruky na krk. A tak téměř všichni Bonifanti chodí permanentně s dlaní okolo krku, ať se hnou kamkoliv. Někteří začínají s chladnokrevných zabíjením okamžitě, jiní taktizují a vyčkávají do poslední chvíle. V prvním kole se jako nejúspěšnější „killer“ nakonec ukázal pan učitel Vašek Dachs. Na nátlak kluků odstartujeme hru zítra znovu…

Oproti loňskému roku se změnila i intenzita výuky. Kluci začínají zkoušku v 8:45 a s přestávkou zkouší až do oběda (12:00). Čas zkoušení je ale nově rozdělen do několika rovin. Jednak společná rozezpívání a hlasová cvičení (sbormistr), jednak práce s nově příchozími (Broňa Kuchtová), dále dělené zkoušky po hlasech a intonace (sbormistr, Václav Dachs, Broňa Kuchtová a nová paní učitelka Bára Kovářová) a konečně individuální zkoušky (Broňa, Bára, Vašek). Po odpoledním programu (14:00-18:00) je večerní zkouška, která trvá zhruba do 20:30, pro starší do 21:00. S takto naplněnými dny pak ani nemíváme problémy s dodržením večerky.

21. 8.: Dnes je naprogramu oblibená činnost kluků, a sice velký fotbalový turnaj. Počasí je zatím ideální…