Pocta tvůrcům na Vltavě

Ve středu 5. srpna od 20:00 si na stanici Vltava – Český rozhlas 3 můžete v pořadu AKADEMIE poslechnout relaci Aleny Daňkové a Wandy Dobrovské o koncertním cyklu České filharmonie POCTA TVŮRCŮM.

Jednotlivé koncerty byly věnovány tvorbě Zdeňka Lukáše, Antonína Tučapského, Petra Ebena, Josefa Bohuslava Foerstera a Bohuslava Martinů.

Na této svým rozsahem i významem jedinečné akci se podílela přední česká sborová tělesa: Kühnův dětský sbor, Pražský smíšený sbor, Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Karlovy v Praze, Foersterovo komorní pěvecké sdružení, ženský pěvecký sbor Iuventus paedagogica, Nová Česká píseň, Motýli Šumperk, Dětský pěvecký sbor Radost, Dívčí sbor Cesmina, Dívčí sbor Puellae, Cum decore, Liberecký smíšený pěvecký sbor Ještěd, Pražská kantiléna, dětský pěvecký sbor Svítání, Dívčí komorní sbor Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně, Schola Gregoriana Pragensis, Canticorum iubilo, Canti di Praga, Pěvecké sdružení moravských učitelů, Bonifantes, Pueri gaudentes.