Listopadové soustředění malých Bonifantů aneb Skřítci v Daňkovicích

Daňkovice, 1. – 3. 11. 2019

První listopadový víkend se nesl v duchu intenzivní práce. Nejen koncertní sbor však zdokonaloval své dovednosti. Ani nejmenší z řad Bonifantů nemohou zůstat pozadu. Zimní koncert přípravných oddělení se kvapem blíží a my nemůžeme otálet. Proto dvacet osm statečných kluků nastoupilo v pátek do autobusu a vydalo se na cestu do Daňkovic, které leží ukryté v kopcích Vysočiny.

Zimní pásmo, které chlapci z přípravek provedou poprvé ve čtvrtek 21. listopadu 2019 v Husově sboru, je plné písniček o mrazu, sněhu a vichřici. Proto jsme se hned po příjezdu do penzionu Selský dvůr jako mávnutím kouzelného proutku přesunuli do severských zemí, kde vládne Ledový král. Bonifanti už rázem nebyli jen Bonifanty. Stali se z nich skřítci, žijící v Ledovém království. Po rozdělení do družstev před učitelským sborem stáli skřítci Jezerní, Skalní, Lesní a Ptačí. Boj o body v podobě diamantů mohl začít.

Hned na první páteční společné zkoušce, která proběhla ještě toho večera se projevila dlouhodobá příprava nacvičovaného repertoáru. Pro některé to byla první zkušenost se zpěvem ve větším sboru, pro jiné zase první víkend bez rodičů. Kluci se však nedali zastrašit a neohroženě se vrhli do díla. Pod pečlivým vedením paní učitelky Stanislavy Sejkorové a za doprovodu paní učitelky Bronislavy Kuchtové zvládali skladby z pera Jolany Saidlové nebo Otmara Máchy s překvapivou lehkostí.

Plán na sobotu zahrnoval nejen další zábavné, i když náročné zkoušky. Po obědě se navzdory nepřejícnému počasí konaly venkovní hry. Čtvero neohrožených skřítčích družstev se prohánělo mlhou a plnilo soutěžní úkoly. Boj o další diamanty byl však přerušen počínajícím deštěm. To nás ale nezastrašilo. Klání pokračovalo uvnitř po odpolední zkoušce, na níž bylo nejpozornějším zpěvákům rozděleno množství různých Orffových nástrojů.

Večerní program byl naplněn orchestrální hudbou. Chlapci si nejdříve vyslechli příběh, jež navodil atmosféru přicházející skladby. K poslechu a následným aktivitám byla připravena poslední věta z první suity Peer Gynt skladatele Edvarda H. Griega. První tóny známého kusu Ve sluji Krále hor nás opět přenesly do tajemného světa skřítků a zázraků. Aktivity spojené s poslechem nebyly jen hudební. Bonifanti se vyřádili i výtvarně. Každý z
nich vyrobil masku skřítka ze svého družstva, ve které následovala přehlídka. Nakonec přišlo překvapení v podobě oslavy narozenin jednoho ze starších chlapců.

Největší překvapení však nastalo vzápětí. Na dobrou noc dostali kluci důležitou zprávu. V neděli vystoupí na svém prvním koncertě, který bude uspořádán pro skupinu pěstounů a jejich dětí, s nimiž jsme se dělili o penzion. Nejeden malý zpěvák usínal s očekáváním svého úplně prvního vystoupení.

Pošmourné nedělní dopoledne bylo rozzářeno zpěvem chlapců z přípravných oddělení pěveckého sboru Bonifantes. Potlesk, jež následoval po výstupu, byl velmi zasloužený. Pak si ale všichni skřítci zabalili kufry a tašky, naskákali do autobusu a těšili se domů na rodiče.

Na další soustředění se těší Stáňa Sejkorová, Broňa Kuchtová, Kateřina Šturmová, Helena Kalambová, Iveta Jinochová, Aneta Novotná