Jarní koncert

V pondělí 23. dubna se uskutečnil tradiční Jarní koncert všech oddělení Chlapeckého sboru BONIFANTES. Každoroční událost, během které Bonifanti pardubické veřejnosti představují výsledky své práce, má u posluchačů velikou oblibu.

Přípravná oddělení se předvedla s cyklem Strašidelné písničky. Kluci překvapili poměrně náročnými skladbami. K navození čarodějné atmosféry se vystrojili do černých čarodějných čepic a doprovodili se na čarodějná řehtadla a kouzelné flétny. Kluci zpívali za asistence Evy Konečné a Inky Kořínkové, za krásného klavírního doprovodu Anny Flečkové a pod vedením Stanislavy Sejkorové.

Nejstarší přípravné oddělení, které se již několik měsíců systematicky připravuje na svůj vstup do koncertního sboru, předvedlo společně se staršími kluky několik skladeb z repertoáru hlavního sboru. Jejich vystoupení vyvrcholilo provedením první části Carminy Burany Carla Orffa. To je skladba, na kterou se jak kluci, tak posluchači na koncertech nejvíce těší.

Výběrová sestava koncertního sboru měla tentokrát samostatně na programu pouze jedinou skladbu. Tou bylo Credo z Missy Rigensis lotyšského skladatele Ugise Praulinse. Nesmírně náročné, ale efektní dílo provedené v české premiéře si zasloužilo velkého uznání pardubického publika. Celou mši budou Bonifanti natáčet v květnu pro americké vydavatelství Parma Recordings.

Vrcholem koncertu bylo představení obnoveného Mužského sboru BONIFANTES. Sbormistr Jan Míšek k tomu uvedl: „Máme všichni ohromnou radost z toho, že se nám do mužského sboru vracejí naši absolventi. Dnes kolikrát už třicátníci, kteří nezpívali třeba 10 let. Dnes máme už 33 pěvců. Je také zvláštní, jak si kluci rozumí napříč generacemi. Mužský sbor jsem dělal spoustu let v Hradci Králové a moc mi chyběl. Máme báječnou atmosféru a zpívá to fakt dobře.“

Mužský sbor se uvedl peckami Vytautase Miškinise, gospely v aranži Michaela Šusta a třeba chorálem z Šamotulského kancionálu z roku 1641. Jako sólista vystoupil basbaryton Bronislav Vávra. Největší ohlas měla nápaditá aranž skotského tradicionálu Loch Lomond.