Holčička se sirkami – Recenze

Holčička se sirkamiMimořádný adventní koncert se uskutečnil ve čtvrtek 20. prosince 2007 v Sukově síni Domu hudby v Pardubicích. V rámci Cyklu podzimních koncertů Barocco sempre giovane vystoupil pardubický Chlapecký sbor BONIFANTES. Hlavní sólistkou večera byla japonská sopranistka Michiyo Keiko, na varhany hrál Václav Uhlíř. Ve světové premiéře zazněla kantáta Jana Míška Holčička se sirkami.

Koncert zahájil Václav Uhlíř svými Varhanními variacemi na vánoční téma. Dále zazněl Pachelbelův Canon. Koncert B dur a Žalm 112 Antonia Vivaldi a Exsultate, jubilate a Laudate Dominum Wolfganga Amadea Mozarta.

Dramatickým těžištěm druhé půle koncertu byla kantáta Jana Míška Holčička se sirkami. Skladba pro smíšený sbor, sóla, smyčce a tubulární zvony zazněla ve své premiéře.

Tato kantáta je vedle kantáty “Inter arma silent musae” již druhým rozsáhlým dílem tohoto mladého a nadaného autora.

Kantáta je komponována na velice kvalitní předlohu autorky libreta Kateřiny Prouzové podle známé pohádky Hanse Christiana Andersena. Oproti Andersenově pohádce “Holčička se sirkami” je libreto pojato poněkud více naturalisticky, což autorovi hudby poskytuje mnohem větší prostor pro dramatické vyjádření celého příběhu. Formou je skladba na pomezí mezi kantátou, malou operou a melodramem. Jistě by jí slušelo i scénické provedení.

Tato forma skladby s sebou přirozeně přináší velké nároky na interprety, zejména na sólové zpěváky. To je patrné hlavně ve střední části skladby, kde řada dialogů (Osud, Zima, holčička, kluk, sbor jako vypravěč) poněkud rozdrobuje příběh do nesrozumitelnosti a posluchači tak uniká celistvost příběhu. Vynikne to hlavně při nestejné úrovni sólistů. Zde má autor i sbormistr ještě značný prostor k přemýšlení.

Vynikajícím způsobem se však sólové role zhostila sopranistka Michiyo Keiko a sbor jako vypravěč děje. Zrovna tak skvělé výkony předvedli členové instrumentálního doprovodu z Barocco sempre giovane.

Moderní a osobitý kompoziční styl Jana Míška začíná mít povahu již velmi čitelného skladatelského rukopisu, který využívá znalosti tvorby světových skladatelů druhé poloviny 20. století- Carla Orffa, Rolfa Lukowskeho, ad.

Odvaha a nadání skladatele Míška i sbormistrovská zkušenost mu dovoluje komponovat již takto náročná díla, která i do budoucna slibují svoji životnost.