Chrámový adventní koncert 2000

Chrámový adventní koncert – hlavní adventní pardubické představení Bonifantů byl ve znamení dvou velkých premiér. Tou první bylo uvedení Truvérské mše Petra Ebena, druhou pak dvacetiminutové kantáty Hora tří světel Bohuslava Martinů. Koncert v pardubickém kostele sv. Bartoloměje vyslechlo 16. prosince 2000 téměř 400 posluchačů.
K prasknutí nabitý kostel sv. Bartoloměje v Pardubicích se stal svědkem hned dvou premiér. Tou první bylo uvedení Truvérské mše Petra Ebena. Chlapecký sbor Bonifantes si k této příležitosti přizval zajímavý doprovod – Denisu Višňákovou a Alžbětu Blažkovou. Na elektronické cembalo sbor doprovodila Jiřina Marešová. Chlapci zvládli všech pět částí Truvérské mše odzpívat se ctí.

O druhou premiéru se postaral Královéhradecký mužský sbor. Pod vedením dirigenta Jana Míška provedl kantátu Bohuslava Martinů “Hora tří světel”. Toto nesmírně zajímavé dílo bylp napsáno v listopadu 1954 na objednávku mužského pěveckého sboru z Haagu “Die Haghe Sanghers”. Dílo je neobvyklé svou polystylovostí, která se projevuje jak v hudbě, tak i ve výběru textů. Tam, kde měl k dispozici textovou předlohu spjatou s hudbou – jako například v lidové vánoční písni “Co to znamená medle nového”, převzaté z Bartošovy sbírky lidových písní – použil Martinů prodlevu a lydickou kvartu, dva typické idiomy české pastorální hudby. Jednoduchý text duchovní písně “Přišli jsme k Tobě do chrámu” podložil skladatel prostým čtyřhlasým varhanním doprovodem a závěry některých veršů zdůraznil fermatami, upomínajícími na sborový přednes chorálu při bohoslužbě. Kde žádná hudební předloha neexistovala – to se týká textů vybraných z knihy W. E. Mortona “In the Steps of the Master” a z evangelia podle Matouše – vyznačuje se hudba B. Martinů fantazijností a nesymetričností typickou pro jeho pozdní díla. Výsledkem je působivá koláž nejrůznějších časově i funkcionálně vzdálených stylů evropské hudby, jejíž celkové vyznění označil Miloš Šafránek výstižně slovy “prostá vesnická bohoslužba”.Odbornou recenzi na tento nesmírně zajímavý koncert napsal Miloslav Mikulecký, spolupracovník redakce MF Dnes. Můžete si ji přečíst zde.