Chlapecký sbor v Pardubicích

V říjnu tohoto roku začne v Pardubicích svoji činnost Chlapecký sbor Bonifantes. Pardubice se tak stávají třetím městem v republice, které má takovýto unikátní sbor. Chlapci z 1. až 4. tříd postupně získají základy hlasové výchovy, intonace a hudební teorie.

Po Praze a Hradci Králové se Pardubice stanou 3. městem v ČR, ve kterém bude od října letošního roku pracovat chlapecký pěvecký sbor. Vhodné podmínky k jeho založení našel sbormistr Jan Míšek při DDM ve Štolbově ulici.

Ve světě jsou dnes chlapecké sbory nesmírně populární. Když se Vám nějaký kluk pochlubí, že zpívá v drážďanském Kreuzchoru nebo v America boy choir, už to něco znamená. V chlapeckém sboru ve Stockholmu zpíval dokonce i dnešní švédský král Carl XIV. Gustaf. Chlapecký sbor nabízí chlapcům možnost věnovat se skutečně výjimečné činnosti.

Už dávno jsou pryč doby, kdy se tátové téměř styděli přihlásit svého syna do chlapeckého sboru, protože “zpívání je pro děvčata”. Velké světové chlapecké sbory mívají v přípravných odděleních i 500 zpívajících chlapců, na konkurz do vídeňského chlapeckého sboru se každoročně dostaví kolem tří tisíc uchazečů.

Chlapecký sborový zpěv se v posledních letech stává nesmírně prestižní disciplínou. Chlapecké sbory mají na našem území dlouhou tradici, vždyť chlapci zpívali ve svatovítské kapitule již ve 13. století. Přesto jsou u nás opravdovou raritou. Zatímco v České republice pracuje několik set dětských (svým složením však převážně dívčích) sborů, chlapecké sbory v současné době najdeme pouhopouhé dva. V Praze a v Hradci Králové. Práce s čistě chlapeckým kolektivem je jak z pěveckého tak z pedagogického hlediska velmi náročná. V roce 1982 prof. Jiří Skopal zakládal v Hradci Králové Chlapecký sbor Boni pueri. Dnes chlapci ve věku 6 – 20 let natáčejí pro rozhlas i televizi, natáčejí a vydávají CD, pořádají koncerty a koncertní turné u nás, v Evropě i v zámoří, provádějí rozsáhlá díla se symfonickým orchestrem a vystupují společně s takovými osobnostmi hudebního nebe, jakými jsou například José Carreras nebo Lucie Bílá.

Sbormistr Jan Míšek během celého září navštíví všechny pardubické základní školy a vyzkouší všechny chlapce prvních, druhých, třetích a čtvrtých tříd. Ti, kteří prokáží nutné předpoklady pro zpívání ve výběrovém sboru, obdrží pozvánku.

“Začínáme s malými kluky v přípravkách, ale do budoucna počítáme s velkým sborem, který bude zpívat ve smíšené sestavě soprán, alt, tenor a bas. Ze zkušenosti vím, že takovéto čistě chlapecké těleso je schopno provádět náročná hudební díla.”

V říjnu začínají zpívat chlapci ve dvou přípravných odděleních. Zde se nenásilnou formou seznámí se základy hlasové výchovy, intonace a hudební teorie, do budoucna počítáme i s obligátní hrou na jednoduché hudební nástroje. Hlavně však chlapcům nabízí neopakovatelnou atmosféru ve výjimečném chlapeckém kolektivu.

V mladší přípravce budou zpívat chlapci 1. a 2. tříd. Zkoušky této skupiny dětí se budou konat pravidelně každou středu v DDM ve Štolbově ulici. Starší přípravku budou každé pondělí navštěvovat třeťáci a čtvrťáci. Na konci školního roku ti nejlepší z této skupiny vytvoří hlavní sbor Pardubického chlapeckého sboru.

Rodiče, kteří neobdrželi pozvánku do Pardubického chlapeckého sboru, mohou svého syna přivést k dodatečnému konkurzu, který se bude konat každé říjnové pondělí a středu od 16 do 13,30 hodin v Domě dětí a mládeže ve Štolbově ulici.