BONIFANTES hostili Klub sbormistrů

Chlapecký sbor BONIFANTES o prvním březnovém víkendu hostil celostátní setkání českých sbormistrů. Třicet účastníků víkendového semináře obdivovalo systematickou práci ZUŠ BONIFANTES. Sbormistr Jan Míšek nechal frekventantům nahlédnou pod pokličku práce s chlapci. Společně s druhým přednášejícím, uměleckým vedoucím ansámblu Gentlemen Singers Richardem Uhlířem, zasvěcoval sbormistry do tajemství motivace práce s chlapci, problematiky mutace a hlasové výchovy. Představila se i jednotlivá oddělení BONIFANTES, na závěr měli čeští sbormistři možnost si zadirigovat koncertní sbor.