Kalendář – koncertní sbor

Zkratky: SA – soprán, alt, TTBB – tenor, bas

 

10. – 14. 6. 2019
Postupové zkoušky
Harmonogram postupových zkoušek budeme rozesílat emailem. Pokud víte, že se v daném týdnu nemůžete zkoušek zúčastnit (ŠVP), domluvte si prosím s vyučujícím náhradní termín zkoušek.

 

13. června 2019, 18:00, Sukova síň, Pardubice
Závěrečný koncert všech pěveckých oddělení BONIFANTES
Chrudimáci odjezd v 15:15 od MŠ, Pardubáci sraz na místě v 15:45. Konec cca  19:30. Zpět dopravu nezajišťujeme.

 

21. 6. 2019, 16:00, Park Na Špici
Rozlučka se školním rokem

 

18. – 29. 8. 2019, RZ Moravec
Letní pěvecké soustředění