Třetí den objektivem Tomáše Kubelky

Neděle 16. dubna 2017: Koncert, kulturní setkávání a předávání darů.