Kalendář – pobočky

Pondělí 10. prosince – důležitá secvičná zkouška se smyčcovým souborem (týká se všech přípravek)- 16,00 – 18,00 hodin – sál Waldorfské školy

sraz pardubických kluků v přízemí DDM Delta v 15,40 hodin, zpět je přivedeme z WŠ po 18.hodině

Chrudim – odjezd autobusem od MŠ Na Valech v 15,30 hodin, příjezd zpět v 18,30 hodin

S sebou malou svačinu, pití, přezůvky, flétnu kdo hraje

Pravidelná výuka zpěvu a kolektivní PHV v tento den nebude probíhat

 

 

Úterý 11. prosince – Vánoční koncert pro školku

sraz pardubických kluků v přízemí DDM Delta v 15,30 hodin, zpět je přivedeme 17,30

Chrudim – odjezd autobusem od MŠ Na Valech v 15,00 hodin, příjezd zpět v 18,00 hodin

S sebou malou svačinu, pití, flétnu kdo hraje. Koncetní kroj.

Pravidelná výuka zpěvu a kolektivní PHV v tento den nebude probíhat.

 

 

čtvrtek 13. prosinec – Vánoční koncert všech oddělení Bonifantes – Sukova síň Domu hudby Pardubice – 18,00 hodin

odjezd chrudimských kluků v krojích v 15,30 hodin, dopravu zpět nezajišťujeme, protože předpokládáme účast rodičů na koncertě

sraz pardubáků v aule konzervatoře v 16,15 hodin – v krojích

S sebou svačinu, pití, flétnu kdo hraje. Vstupenky na místě, cena 150,-.

 

 

pondělí 17. prosince – 2 výchovné koncerty pro děti v MŠ Valy Chrudim – všichni opět v bonifantích krojích

sraz chrudimských kluků v učebně Bonifantes v MŠ v 8,00 hodin

odjezd pardubáků  autobusem v 7,30 hodin od DDM Delta, příjezd zpět okolo 11,45hodin

koncerty od 9, 15 a 10,15 hodin

kluky z MŠ vrátíme po koncertech do tříd

S sebou svačinu,oběd (pokud si kluky nemůžete vyzvedávat ihned), pití, přezůvky, flétnu kdo hraje

Pro kluky, kteří nemou jít domů ihned (nebude je mít kdo převzít) ,bude zajištěn dohled do 15. hodiny v Pardubicích i Chrudimi.

V tento den již nebude probíhat pravidelná výuka zpěvu a kolektivů.

Prosíme o maximální účast všech kluků na našich koncertech

 

 

21. 6. 2019, 16:00, Park Na Špici, Pardubice
Rozlučka se školním rokem